Nyíracsád Önkormányzat

Polgármesteri határozatok listája

 

1/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat:
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ szolgáltatásainak 2020. évi tervezett önköltségének és az intézmény 2020. évi intézmény térítési díjainak elfogadása.
2/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat: A 2020. május 23. napjára tervezett Ligetaljai Kulturális Napok elhalasztása.
3/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat:
A koronavírus járvány vészhelyzetre tekintettel felfüggesztésre kerül az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek helymeghatározó GPS beépítése.
4/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat:
A Polgárőr Egyesület részére működésük biztosítására a civil szervezetek támogatása.
5/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat: A veszélyhelyzet elhárítására 4 db. háti permetező igénylése.
6/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat: A fogorvosi rendelő belső átalakítására és felújítására, valamint korszerűsítéséhez szükséges pályázati dokumentáció elkészítése.
7/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat: A GINOP 3.4.1.2016-15 számú úgynevezett „Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése Nyíradony Járásban” megnevezésű projekt kiépítése.
8/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat: 2020. április 1. napjától megbízási szerződés kötése Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Irodával.
9/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat: 1.3-15-HB1-2016-0030 azonosító számú „Nyíracsád Község belterületi vízrendezése” című projekt megvalósításának érdekében Nagy Zsolt földmérő megbízása.
10/2020.(III.27.) sz. polgármesteri határozat:
A Magyar Falu Program keretében az Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak (Erdélyi utca, Kolozsvári utca) felújítására pályázat benyújtása.
11/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.6 és I.9 pontja alapján támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra.
12/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
A VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében a 0348/2, 0391 hrsz-ú útépítési munkáihoz a Magyar Földgép Kft. által kiállított számla kifizetése.
13/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
A VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében a 0490 hrsz-ú útépítési munkáihoz a Magyar Földgép Kft. által kiállított számla kifizetése.
14/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
A VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében a 0508/1 hrsz-ú útépítési munkáihoz a Magyar Földgép Kft. által kiállított számla kifizetése.
15/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
A VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat keretében a 0272, 0271 hrsz-ú útépítési munkáihoz a Magyar Földgép Kft. által kiállított számla kifizetése.
16/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban” azonosító számú és elnevezésű projekt keretében az árajánlatnak megfelelően az irodai bútorok megrendelése, majd a megrendelésről kiállított számla kifizetése.
17/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
A D-Trend Fashion Konfekciógyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságtól 2000 db. szájmaszk megrendelése.
18/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
Az Etalon Tools Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-tól 2000 db. szájmaszk megrendelése.
19/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
A Start Mintaprogramban foglalkozatott közfoglalkoztatottak részére a Komplett-Text Bt.-től a védőkesztyűk, valamint a munkavégzéshez használandó lábbelik megrendelése.
20/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
A Metal-Fach T710/2 8t két tengelyes, három oldalra billenős pótkocsi megrendelése.
21/2020.(IV.1.) sz. polgármesteri határozat:
2020. április 15-i hatállyal kiadott Nyíracsádi Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata.
22/2020.(IV.6.) sz. polgármesteri határozat:
Az 1/2020. (II.11.) számú, a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló rendeletének az 5. számú függelékkel való kiegészítése.
23/2020.(IV.6.) sz. polgármesteri határozat:
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2020. (II.11.) számú rendeletével megalkotott, a középfokú oktatási intézményekben tanulók ösztöndíj programjában való részvétel feltételeiről szóló rendelet kiírására beérkezett ösztöndíj pályázat és annak keretében ösztöndíjban részesült diákok névsora.
24/2020.(IV.6.) sz. polgármesteri határozat:
A járványügyi alap létrehozása az OTP Bank Nyrt-nél.
25/2020.(IV.6.) sz. polgármesteri határozat:
A lakosság részére 1500 db. kézmosásra alkalmas szappan, valamint 1500 db. Dymosept fertőtlenítő megrendelése.
26/2020.(IV.6.) sz. polgármesteri határozat:
Az Akácliget Óvoda Nyíracsád intézményben 2020. 03. 18-án elrendelt rendkívüli szünetet visszavonásig való fenntartása.
27/2020.(IV.27.) sz. polgármesteri határozat:
A Réz Útépítő Kft. számára az előterjesztésben szereplő munka elvégzésének kifizetési javaslata.
28/2020.(IV.27.) sz. polgármesteri határozat:
A Réz Útépítő Kft. által elvégzett Zsuzsi buszforduló, Rákóczi út vége kátyúzása és vízvezető átereszt cseréjének kifizetési javaslata.
29/2020.(IV.27.) sz. polgármesteri határozat:
A Réz Útépítő Kft. által elvégzett önkormányzati utak kátyúzásának kifizetési javaslata.
30/2020.(IV.27.) sz. polgármesteri határozat:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban 2020. július 27. napjától 2020. július 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal 2020.évi munkarendjében nyári igazgatási szünet elrendelése.
31/2020.(V.18.) sz. polgármesteri határozat:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2019. évre vonatkozó átfogó értékelésről szóló beszámoló elfogadása.
32/2020.(V.18.) sz. polgármesteri határozat:
33/2020.(V.18.) sz. polgármesteri határozat:
34/2020.(V.18.) sz. polgármesteri határozat:
35/2020.(V.18.) sz. polgármesteri határozat:
36/2020.(V.18.) sz. polgármesteri határozat:
37/2020.(V.18.) sz. polgármesteri határozat:

 

Skip to content