Nyíracsád Önkormányzat

Projekt áttekintése

EFOP-1.6.2.-16-2017-00033

 

 

Kedvezményezett neve: Nyíracsád Község Önkormányzata

 

Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása érdekében megvalósítandó komplex programok Nyíracsádon
A szerződött támogatás összege: 199 940 650 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A pályázó konzorcium célja, hogy a településen a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítése. 2 szegregátum bevonása tervezett 346 fő lakossal, amelyből 178 érintett a projektben.

 

Ennek érdekében számos olyan program, esemény, képzés megvalósítása tervezett a projektidőszak 40 hónapja alatt, amely hozzájárul a szolgáltatásokhoz való hozzáférések  (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat) javításához, a célcsoport képzettségi szintéjének növekedéséhez, a társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokban történő részvételi arány növeléséhez, a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők számának növeléséhez,  a gyermekek óvodáztatási arányának javulásához, az iskoláskorú gyermekek előrehaladási esélyeinek növeléséhez, a tanulmányi eredmények javulásához, a hasznos szabadidős lehetőségek bővüléséhez, a célcsoport  egészségi állapotának javulásához, az egészségtudatosság kialakításához, a szenvedélybetegséggel rendelkezők számának csökkentéséhez, a célcsoport felkészültségéhez az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra, a települési közösségi kohézió javulásához a településen, az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőségek növekedéséhez.

 

A projektet a roma nemzetiségi önkormányzattal, a helyi oktatási intézményekkel, a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézménnyel, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (EFOP-1.6.1 nyertese) együttműködve valósítja meg a konzorcium.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.01.29.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00033
Skip to content