Bemutatkozás

Polgármesteri köszöntő
Rövidfilm Nyíracsádról

Önkormányzati hírek

NYÍRACSÁD KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE

Hírdetmény


(Partneri adatlap)


Óvodai beiratás


 

Temető rendelet


Hirdetmény


,,Nyíracsád Község Képviselőtestülete tájékoztatja az érintetteket, hogy befejeződött Nyíracsád Község Településszerkezeti tervének, valamint a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának egyeztetési eljárása.
A rendezési terv dokumentumai Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatalában (Nyíracsád, Petőfi tér 8.sz.) ügyfélfogadási időben megtekinthetők, azzal kapcsolatban az érintettek észrevételt tehetnek."


HirdetménySAJTÓKÖZLEMÉNY Környezetvédelmi Világnap Június 5.


Stockholmban 1972-ben június 5-én tartották az első „Ember és bioszféra” címet viselő ENSZ környezetvédelmi világkonferenciát. A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi Környezetvédelmi Világnappá nyilvánította. A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, hogy mindenkinek magának kell tennie valamit természetes, épített, társadalmi és belső környezete megóvásáért, harmonikusabbá tételéért. A környezet - mint az emberi egészséget befolyásoló tényező - védelme minden ember kötelezettsége kell legyen.

A tudatos társadalom nem sanyargatja magát, hanem szebbé, kényelmesebbé teszi környezetét, felhasználva azt, amit a természet nyújt.

De mit tehetünk környezetünk védelméért épp ezen a napon? Pontosan ugyanazt, amit az év összes többi napján. De ez a világnap remek apropót nyújt az első lépés megtételéhez, amiről köztudott, hogy a legnehezebb. Elsőként említhetnénk a szinte minden életfolyamat alapját képező vizet.
Erre a kincsünkre vigyázni kell, így takarékoskodjunk vele, amivel energiát és pénzt is takarítunk a család és mindannyiunk számára. Vigyázzunk a talaj tisztaságára, ne vágjuk ki a fákat, ne tépjük le a fák leveleit, ne bántsuk az erdő és mező állatait. Autó és motor helyett válasszuk a gyalogos közlekedést, hiszen ezzel nem szennyezzük a levegőt, ráadásul a mozgás egészséges. Élénkítsük udvarainkat virágokkal, hogy kedvünk teljék szépségükben, ültessünk fákat, hogy őrizzük a levegő tisztaságát. Kiránduljunk, de gyűjtsük össze magunk után a szemetet, és gyűjtsük szelektíven a hulladékot.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a környezet és az ember között kétirányú kapcsolat áll fenn:
minden emberi cselekedet hatással van a környezetre, és a környezet is hatással van az emberi életre!

Ajánlott link: Környezetvédők Klubja

Dr. Galgóczi Ágnes
járási tisztifőorvos

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. Telefon: (36 52)420-015 E-mail: titkarsag.balmazujvaros@ear.antsz.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye


Napelemekkel termelnek energiát Nyíracsádon


Új „funkcióval” bővül Nyíracsádon a művelődési ház valamint az óvoda épülete, hiszen ezután már részt vállalnak a település energiaracionalizálásban is az létesítmények tetejére kihelyezett napelemek révén. Nyíracsád Község Önkormányzata 15 014 549.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a „Helyi hő-, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházásból a művelődési ház és az óvoda épületén napelemes rendszer kiépítésére került sor. A támogatási intenzitás 85%. Hazánkban a Környezet-és Energia Operatív Program (KEOP) által meghirdetett pályázatok vissza nem térítendő támogatást nyújtanak azok részére, akiknek fontos az energiaracionalizálás és a megújuló energiaforrások használata.

 

 A KEOP egyik kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és az EU energiapolitikával – a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével. Általános cél a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, ezen belül a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia termelés szerepének növelése az összenergia felhasználáson belül és ezen keresztül az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése.

E célkitűzéseket szem előtt tartva, Nyíracsád Község Önkormányzata 2012-ben az e nergiaköltségek csökkentése jegyében környezetbarát beruházás megvalósításába kezdett.

A pályázat révén elnyert több mint 15 millió forint támogatásból 2013 év elején a művelődési ház és az óvoda épületén napelemes rendszer kiépítése valósult meg. A magas áramfelhasználásából eredő fenntartási költségeinek racionalizálása érdekében egy költség- és energia hatékony megoldás mellett döntöttek. Így valósították meg a napelemes villamos energia előállítását, mely egyben egy környezetbarát energiatermelés módszer bevezetését is jelenti. Az összesen 48 db napelemtáblából álló rendszer névleges teljesítménye 11,52 kW. Az Önkormányzat a beruházás megvalósításával biztosította közintézményeinek energiaracionalizálását, mellyel jelentős rezsiköltséget takarít meg és jó példaként szolgál a térségben hasonló projektek megvalósításához.

Kedvezményezett: Nyíracsád Község Önkormányzata (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8.)

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.ujszechenyiterv.gov.hu


Térségi igényeket kielégítő Könyvtári szolgáltatásfejlesztés Nyíracsádon

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy NYÍRACSÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a TÁMOP 3.2.4.A-11/1 sz. pályázaton 37.585.070 FT összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. 

 Ezen összeget az alábbi célokra használjuk fel:
 Interaktív honlap kialakítása
 Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi programok, kampányok kialakítása
 Könyvtári munkatársak részvételének biztosítása könyvtár-szakmai továbbképzéseken
 Könyvtárhasználók nem formális és informális képzése
 Holnapfejlesztés, könyvtári kereső telepítése
 Kulturális és közhasznú médiatartalmak feltöltése
 Könyvtári elektronikus katalógus, adatbázis kialakítása
 24 órás könyvtári online szolgáltatások elérhetőségének kialakítása
 Kulturális és közhasznú tartalmak, helytörténeti információk médiatárának kialakítása
 Háromnyelvű, interaktív portál
 Szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok
 Könyvtár tevékenységét és honlapját népszerűsítő kampány
 Fogyatékkal élők számára könyvolvasó számítógép-állomás kiépítése
 Digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok
 Író-olvasótalálkozók
 Könyvtári keresőmodul
 Szakmai és olvasói tájékoztató kiadványok előállítása
 Kulturális tartalmak és dokumentumok tartós megőrzéséhez szükséges szolgáltatások
 

Képgaléria

Videótár

A videótár megtekintéséhez kattintson a részletekre!

részletek..

Oldalajánló

Facebook