Bemutatkozás

Polgármesteri köszöntő
Rövidfilm Nyíracsádról

Idősek otthona

 Az intézmény neve és címe:
 
   
Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ
    4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4. sz.
    Telefon: 52/206-409
    Email: idosekotthona@nyiracsad.hu
    Honlap: http://idosekotthonanyiracsad.hu [2]
    Intézményvezető: Mászlainé Erdei Éva

Az intézmény közvetlen jogelődje:

Szociális Szolgáltató Központ
4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4. sz.
1974-ben az Idősek klubja a református parókia épületében
kezdte meg működését, és kisebb, nagyobb átalakításokkal
jelenleg is itt biztosítjuk a szociális szolgáltatásokat.

Az intézményben biztosított ellátások, szolgáltatások:


• tanyagondnoki szolgáltatás
• idősek otthoni ellátás

Az intézmény működési területe: az idősek otthona
vonatkozásában Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe, a
tanyagondnoki szolgáltatás működési területe Nyíracsád
község külterületi lakott helyei.

Az intézményben bentlakásra felvehető személyek maximális
létszáma 10 fő.

Az ellátás igénybevételének módja:

Nyíracsád szociális szolgáltatásainak igénybevétele
a Sztv 93. § (1) bekezdése alapján önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére, indítványára történik. A
korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét törvényes
képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

Az intézményben érvényes térítési díjak 2017. április 1-től:

Idősek otthoni ellátás esetén:

Az intézményi térítési díj havi összege: 126.150 Ft/hó/fő
Az intézményi térítési díj napi összege: 4.205 Ft/nap/fő


Ha a kérelmező az intézményi térítési díjat nem tudja megfizetni, a személyi térítési díj megállapításához jövedelemvizsgálatot kell lefolytatni. A részletes szabályokat az intézményi tájékoztató tartalmazza.

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkéntes és szabad elhatározásukból Nyíradony gesztorral, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján intézményfenntartó társulás formájában 2008. 01.01.től Nyíradony és Nyíracsád a többcélú térségi társulás keretében az alábbi szociális feladatokat látja el:


• támogató szolgálat (Szt. 65/C.§.)
• házi segítségnyújtás (Szt.63.§.)
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65.§.)
• családsegítő szolgáltatás (Szt. 64.§.)
• gyermekjóléti szolgáltatás

2013.07.01-től:


• szociális étkeztetés (Sztv. 62.§.)

A társulás keretében nyújtott szolgáltatások 4262 Nyíracsád, Kassai u. 4. szám alatt kérelmezhetők.

Az alapszolgáltatás 2017. május 01-től érvényes térítési díjai az idosekotthonanyiracsad.hu oldalon letölthetőek.


Képgaléria

Videótár

A videótár megtekintéséhez kattintson a részletekre!

részletek..

Oldalajánló

Facebook