Bemutatkozás

Polgármesteri köszöntő
Rövidfilm Nyíracsádról

Napköziotthonos Óvoda

Az intézmény neve és címe:

Önálló Napköziotthonos Óvoda
4262 Nyíracsád, Kassai u. 8.
Telefon: 52/206-025
Email: ovoda.nyiracsad@gmail.com
Nyíracsádi Óvodásokért Alapítvány számlaszáma: 18998265-1-09
Intézményvezető: Pósán Ferncné


Bemutatkozás:

Óvodánk 1968 óta tiszta levegőjű, szép környezetben működik a község központjában. A nevelőmunkát 10 óvodapedagógus és 5 dajka végzi 5 csoportban. Az óvoda teljes napi nyitva tartása a fenntartó és a szülők igényei alapján 10 órás időtartamban szerveződik. Ez idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az óvoda konyhája az élelmezésvezető irányításával hozzájárul a gyermekek egészséges táplálkozásának megvalósításához.

Alapvető célunk:

A családi nevelést kiegészítve a községünkben élő, különböző szociális háttérrel és fejlettségi szinttel rendelkező 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakozását elősegítsük. A korszerűen felújított, igényesen berendezett, szép óvodaépület és a környezet adottságai jól szolgálják pedagógiai célkitűzéseinket. Nevelési programunkat 1999 januárjában készítettük el az OAP alapján, melynek beválás vizsgálatára öt évente kerül sor. Az egyéni képességek kibontakoztatását és fejlesztését sokoldalú tevékenységrendszerben biztosítjuk, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető szabad játékra. Alapértékként vesszük figyelembe a gyermekek saját ütemük szerinti fejlődését, önmagukhoz viszonyított fejlesztését, mérését. Nevelőmunkánk sajátossága a településhez kapcsolódó hagyományok ápolása az ünnepek tükrében. Az intézmény 2004 szeptemberétől bevezette a Coménius I. modell alapján készített minőségirányító programját (IMIP), melyben megfogalmaztuk az intézmény minőségpolitikáját és minőségcéljait. 2009. szeptember 01-től bevezettük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását elősegítő óvodai fejlesztő programot (IPR). 2009 májusában megalapítottuk a Nyíracsádi Óvodásokért Alapítványt, melynek célja a nyíracsádi óvodába járó gyerekek számára egészségesebb és esztétikusabb testi, lelki és szellemi fejlődését elősegítő környezet megteremtése.

Gyermekkép

A közösen meghatározott és elfogadott értékek alapján egészséges életszemléletű, a különbözőséget elfogadni képes, előítélet mentes és alkalmazkodni tudó, kiegyensúlyozott, önálló gondolkodásra és feladatvégzésre képes gyermekek nevelése a:

játékosság
dicséret
pozitív énkép kialakításának eszközeivel.

Valamennyien elkötelezett hívei vagyunk annak a törekvésnek, hogy biztosítsuk a gondjainkra bízott 3-7 éves korú gyermekek optimális fejlődését, és partnereink elégedettek legyenek az itt folyó munkával.


Képgaléria

Videótár

A videótár megtekintéséhez kattintson a részletekre!

részletek..

Oldalajánló

Facebook