Bemutatkozás

Polgármesteri köszöntő
Rövidfilm Nyíracsádról

Hírek

HIRDETMÉNY


Nyíracsád Község településrendezési eszközének a 7/2001. (IX.3.) ÖR. számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása van a 391 hrsz-ú út, a belterületi határ, 5403/1 hrsz-ú, az 5401/1 hrsz-ú, és a 0339/27 hrsz-ú ingatlanok által határolt területrészt érintően. Mindemellett a helyi építési szabályzat 4.§ (4) e.) pontját érintően

- PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS - véleményezési szakasz

Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy a HÉSZ egy pontját érintő, és a fenti területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának véleményezési dokumentációja elkészült.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök elkészítésének vagy módosításának véleményeztetését. A jogszabályi előírásnak eleget téve Nyíracsád Község Önkormányzata megalkotta a 17/2017. (X.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének szabályairól szóló Partnerségi Egyeztetés Szabályzatot.

Amennyiben a partnerségi egyeztetés keretén belül partnerként részt kíván a településrendezési eszköz módosításának egyeztetési eljárásában, úgy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41.§ (3) bekezdésében, és a 29/A. § (2) pontjában, továbbá Nyíracsád Község Önkormányzat által a 17/2017. (X.25.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzata szerint, a mellékletként kihelyezett véleményezési dokumentációban foglaltakat figyelembe véve ezen közzététel megjelenésétől számított

17 napon belül - azaz 2018. szeptember 25-től 2018. október 12-ig

szíveskedjen ismertetni a módosuló helyi építési szabályzat és szabályozási terv szempontjából javaslatait, észrevételeit, véleményeit.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani írásban, a fent ismertetett határidőig az alábbi módokon lehet:
− a papír alapú adatlap Nyíracsád Község Polgármesteri Hivatal címére / 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8./ történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
− az adatlap elektronikus levélben történő megküldésével az onkormanyzat@nyiracsad.hu mail címre. (az adatlap a honlapról letölthető)


A szóbeli tájékoztatás érdekében
LAKOSSÁGI FÓRUM
kerül megrendezésre, melynek
időpontja: 2018. október 4. (csütörtök) 9.00. ,
helyszíne: 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. (Polgármesteri Hivatal)

Mell: véleményezési dokumentáció

Nyíracsád, 2018. szeptember 24.

Tisztelettel:
dr. Nagy János sk.
polgármester

 

<< vissza az előző oldalra

Képgaléria

Videótár

A videótár megtekintéséhez kattintson a részletekre!

részletek..

Oldalajánló

Facebook